Vatten och avlopp

VA-verksamheten omfattas av 185 km vattenledningar, 130 km avloppsledningar och 70 km dagvattenledningar.

Det finns 2700 vattenmätare som byts vart 10:e år, 300 st / år. Vidare finns 3 st större reningsverk, 6 st vattenverk som producerar 600 000 m3 / år, 7 markbäddar och 27 pumpstationer som underhålls. 800 enskilda avloppsanläggningar töms varje år.

Ansvarig för vatten och avlopp är Roger Viklund, tel 0929-723 83, kontorstid.
Vid frågor om vattenkvalité och dylikt kontakta Roger Viklund, telefon enligt ovan.
Jourtelefon (vardagar efter kl 16.00 samt helger):070-5117007. OBS! Journumret gäller endast frågor angående vatten och avlopp.

Älvsbyns Energi har upprättat information om den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Älvsbyns kommun ( 3 delar):

Del 1 Grundläggande fakta

Del 2 Begäran om anslutning till den allmänna VA-anläggingen

Del 3 Att bruka den allmänna va-anläggningen

När ni vill ansluta er till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Älvsbyns kommun ska denna ansökan ifyllas och skickas till Älvsbyns Energi AB. Tänk på att servisanslutning ej utförs under vinterhalvåret så meddela i god tid.

Ansökan om anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Älvsbyns kommun