Återvinningsstation

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Första steget i detta är att Sveriges kommuner den 1 januari 2024 tog över ansvaret för att samla in förpackningar. Det kommer innebära en ganska stor förändring för oss som arbetar på Älvsbyns Energi, eftersom det är vi som ansvarar för renhållningen i Älvsbyns kommun.

Alla förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar ska lämnas på en återvinningsstation för återvinning. Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna och att de förpackningar och tidningar som samlas in återvinns. Det kallas producentansvar. Av det som samlas in görs i sin tur nya förpackningar, tidningar och andra produkter.

I Älvsbyns kommun finns det sex stycken återvinningsstationer. På ytterligare sex platser går det att lämna pappersförpackningar och tidningar samt glas.

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containers, som exempelvis stora dunkar och hinkar av plast, kartonger av wellpapp och frigolit, kan lämnas på den bemannade återvinningscentralen.

Även småbatterier kan lämnas i specifika behållare, röda holkar eller rör, som finns vid återvinningsstationerna eller på den bemannade återvinningscentralen.

Karta Återvinningsstationer Älvsbyn

 

Omhändertas av Älvsbyns Energi

Insamlade förpackningar under 2019 i Älvsbyn (källa FTI)

  • Glas 15,00 kg/person
  • Papper 18,33 kg/person
  • Metall 2,77 kg/person
  • Plast 8,79 kg/person
  • Tidningar 33,11 kg/person