Återvinningsstation

Alla förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar ska lämnas på en återvinningsstation för återvinning. Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna och att de förpackningar och tidningar som samlas in återvinns. Det kallas producentansvar. Av det som samlas in görs i sin tur nya förpackningar, tidningar och andra produkter.

I Älvsbyns kommun finns det sex stycken återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och tidningsinsamlingen. På ytterligare sex platser går det att lämna pappersförpackningar och tidningar samt glas.

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containers, som exempelvis stora dunkar och hinkar av plast, kartonger av wellpapp och frigolit, kan lämnas på den bemannade återvinningscentralen.

Även småbatterier kan lämnas i specifika behållare, röda holkar eller rör, som finns vid återvinningsstationerna eller på den bemannade återvinningscentralen.

Karta Återvinningsstationer Älvsbyn

 Omhändertas av FTI Förpacknings och tidningsinsamlingen

Felanmäls på FTI’s hemsida Felanmälan – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)

Eller vi telefon: 0200-88 03 11

Omhändertas av Älvsbyns Energi

Felanmäls på info@energi.alvsbyn.se

Insamlade förpackningar under 2019 i Älvsbyn (källa FTI)

  • Glas 15,00 kg/person
  • Papper 18,33 kg/person
  • Metall 2,77 kg/person
  • Plast 8,79 kg/person
  • Tidningar 33,11 kg/person