Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som t ex frätande, brandfarligt, fosterskadande, radioaktivt, smittförande samt giftigt. Det farliga avfallet får inte blandas med övrigt avfall eller hamna i avloppet.

Detta avfall ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen, där det sorteras av personalen i olika grupper beroende på innehåll. Lämna gärna det farliga avfallet i originalförpackningen eller märk det.

Det farliga avfallet hämtas och transporteras sedan till särskilda anläggningar som kan omhänderta detta avfall. En stor del går till förbränning med energiutvinning som miljövinst.

Exempel

Rester av färg, lacknafta, spillolja, lim, ogräs- och insektsmedel
Kvicksilvertermometrar
Sprayburkar (med spray kvar)
Aceton
Nagellack
Parfym
Batterier

Tomma färgburkar sorteras som förpackning på återvinningstationen. Penslar med torkad färg slängs i det brännbara hushållsavfallet.

Foto: André de Loisted