Avlopp

Reningsverk

Det finns 3 st större reningsverk – Älvsbyn, Vidsel och Vistträsk.

Till reningsverket är cirka 5600 (4030) personer, 77 kilometer avloppsledningar och 14 avloppspumpstationer anslutna. (Det är cirka 100 personer färre anslutna till Älvsbyns reningsverk än vattenverk).

Var rädd om reningsverket

  • Spola inte ner bensin, olja, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier eller bekämpningsmedel! Detta är farligt avfall och ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Ämnena är mycket svårnedbrytbara och innehåller miljöfarliga ämnen.
  • Spola heller inte ner medicin eller kvicksilvertermometrar som innehåller gifter. Gamla mediciner lämnar du på ett apotek. Kvicksilvertermometrar lämnar du på den bemannade återvinningscentralen i Älvsbyn. Cigarettfimpar innehållet kadmium och det, tillsammans med kvicksilver, gör att slammet blir förorenat. Kasta fimparna i det brännbara avfallet hemma. Detsamma gäller för snus, som inte heller ska i avloppet.
  • Trasor, strumpbyxor, trosor, kalsonger, bindor, tops, tandtråd, rakblad med mera kastas direkt i det brännbara hushållsavfallet. Tyvärr finns det de som inte inser detta, vilket resulterar i besvärliga stopp i pumpar och ledningar.

Bilden till vänster visar en trasa som fastnat i en pumpstation i Älvsbyn.

Babytvättservetter kastar du i ditt brännbara hushållsavfall, precis som blöjorna. Hör inte hemma i avloppet.

Man kan säga att det man gör i ett reningsverk (reningen) gör naturen själv på mycket längre tid. Men till slut hinner naturen inte med om föroreningen blir för stor. Därför måste vi hjälpa till med reningsverk!

Fett i avlopp
Hushållens spillvatten tas om hand av vårat avloppsledningsnät. Ett växande problem är att fett hamnar i avloppet. När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet, stelnar fettet och fastnar vilket leder till att ledningarna sätts igen och det blir avloppsstopp. Har man otur kan det orsaka översvämning i källarutrymmen.

Hushållen använder idag mer flytande margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. För att slippa avloppstopp är det därför viktigt att fettet tas omhand separat och inte hamnar i avloppet. Läs mer om fett och miljötratten här