Avlopp

Reningsverk

Det finns 3 st större reningsverk – Älvsbyn, Vidsel och Vistträsk.

Till reningsverket är cirka 5600 (4030) personer, 77 kilometer avloppsledningar och 14 avloppspumpstationer anslutna.

(Det är cirka 100 personer färre anslutna till Älvsbyns reningsverk än vattenverk).

Att spola rätt är lätt! | Haparanda stad

Var rädd om reningsverket

  • Spola inte ner bensin, olja, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier eller bekämpningsmedel! Detta är farligt avfall och ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Ämnena är mycket svårnedbrytbara och innehåller miljöfarliga ämnen.
  • Spola heller inte ner medicin eller kvicksilvertermometrar som innehåller gifter. Gamla mediciner lämnar du på ett apotek. Kvicksilvertermometrar lämnar du på den bemannade
  •  återvinningscentralen i Älvsbyn. Cigarettfimpar innehållet
    kadmium och det, tillsammans med kvicksilver, gör att slammet blir förorenat. Kasta fimparna i det brännbara avfallet hemma. Detsamma gäller för snus, som inte heller ska i avloppet.
  • Trasor, strumpbyxor, trosor, kalsonger, bindor, tops, tandtråd, rakblad med mera kastas direkt i det brännbara hushållsavfallet. Tyvärr finns det de som inte inser detta, vilket resulterar i besvärliga stopp i pumpar och ledningar.
  • Babytvättservetter kastar du i ditt brännbara hushållsavfall, precis som blöjorna. Hör inte hemma i avloppet.

Man kan säga att det man gör i ett reningsverk (reningen) gör naturen själv på mycket längre tid. Men till slut hinner naturen inte med om föroreningen blir för stor. Därför måste vi hjälpa till med reningsverk!

Spola inte ner skräp i avloppet | Bara kiss, bajs och toalettpapper | NSVA

Fett i avlopp
Hushållens spillvatten tas om hand av vårat avloppsledningsnät. Ett växande problem är att fett hamnar i avloppet. När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet, stelnar fettet och fastnar vilket leder till att ledningarna sätts igen och det blir avloppsstopp. Har man otur kan det orsaka översvämning i källarutrymmen.

Hushållen använder idag mer flytande margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. För att slippa avloppsstopp är det därför viktigt att fettet tas omhand separat och inte hamnar i avloppet.

Fettavskiljare

Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fett i avloppsvatten från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet. Läs mer om fettavskiljare: Information fettavskiljare

Driftstörningar i våra pumpstationer

På grund av upprepade driftstörningar i våra pumpstationer, som beror på trasor och annat som inte hör hemma i avloppssystemet, vill vi härmed informera brukare av den allmänna vatten och avloppsanläggningen om följande:

– Hushållspapper och våtservetter ska ej spolas ned i avloppet. Dessa orsakar stopp i avloppssystemen och leder till oönskade översvämningar i fastigheterna.

– En ny typ av trasa som är ett mellanting mellan tyg och papper har skapat stora problem i våra pumpstationer.

– Dessa trasor har inget i avloppet att göra och det framgår i regel av tillverkarens instruktioner på förpackningen.

– Inte heller någon form av tyg eller annat material som inte löses upp i kontakt med vatten får spolas ned.

Det är i princip endast normalt toalettpapper som får spolas ned i enlighet med Älvsbyns Kommuns allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA anläggningen (ABVA).

Vänligen respektera detta för allas bästa!