Visselblåsarfunktion

Ritade bilder på megafon och fingeravtryck och texten, Rapportera anonymt.

Inom Älvsbyns kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av handläggare eller av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till visselblåsarkommittén inom Älvsbyns kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

    1. Använda en dator utanför Älvsbyns kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
    2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
  1. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Våra riktlinjer för visselblåsning

https://www.alvsbynsenergi.se/wp-content/uploads/2022/06/riktlinjer-visselblasning.pdf

Kort introduktionsfilm om visselblåsning

Länk till visselblåsarfunktion

https://lantero.report/alvsbynskommun

QR-kod för länk till visselblåsarfunktion