Prisbestämmelser villor Älvsbyn

Villataxan består av två delar:

  • Fast avgift, kr/år

Baserat på husets maximala beräknade behov av värmeeffekt, så kallad ansluten effekt E (kW).

Den anslutna effekten E räknas fram genom att energianvändningen i kWh delas med ett kategorital. Detta tal är 2400 för bostäder. Effekten (E) avrundas till heltal.

Normalårskorrigering sker av ansluten effekt. Senaste två årsförbrukningarna korrigeras då med de två senaste årens energiindex. Grund för detta är väderuppgifter från SMHI.

Fast avgift betalas 1/12 – per månad. Detta värde multipliceras med den specifika  effektkostnaden a ger den fasta avgiften.

  • Energiavgift, kr/MWh

Kostnad för den mängd energi man förbrukar. Beräknas som den uppmätta energiförbrukningen W (MWh) multipliceras med energipriset b (kr/MWh).

Totalkostnad blir då: Fast avgift (E*a) + Energiavgift (W*b)

Priser småhus och mindre kunder t.o.m. 100 kW (Prisjustering 2023-01-01)

  1. Fast avgift a: 776,52 kr/kW, exkl moms  970,68 kr/kW, inkl moms
  2. Energiavgift b: 477,36 kr/MWh, exkl moms  596,70 kr/MWh, inkl moms.

Prisinformation enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter

Årlig förbrukning i kWh Totalt Fast del Rörlig del
15 000 15017 6067 8 951
20 000 20023 8089 11 934
25 000 25029 10111 14 918
30 000 30035 12134 17 901
40 000 40046 16178 23 868
80 000 80092 32356 47 736