Prisbestämmelser villor Älvsbyn

Villataxan består av två delar:

  • Fast avgift, kr/år

Baserat på husets maximala beräknade behov av värmeeffekt, så kallad ansluten effekt E (kW).

Den anslutna effekten E räknas fram genom att energianvändningen i kWh delas med ett kategorital. Detta tal är 2400 för bostäder. Effekten (E) avrundas till heltal.

Normalårskorrigering sker av ansluten effekt. Senaste två årsförbrukningarna korrigeras då med de två senaste årens energiindex. Grund för detta är väderuppgifter från SMHI.

Fast avgift betalas 1/12 – per månad. Detta värde multipliceras med den specifika  effektkostnaden a ger den fasta avgiften.

  • Energiavgift, kr/MWh

Kostnad för den mängd energi man förbrukar. Beräknas som den uppmätta energiförbrukningen W (MWh) multipliceras med energipriset b (kr/MWh).

Totalkostnad blir då: Fast avgift (E*a) + Energiavgift (W*b)

Priser småhus och mindre kunder t.o.m. 100 kW (Prisjustering 2023-12-01)

  1. Fast avgift a: 893 kr/kW, exkl moms  1116,25 kr/kW, inkl moms
  2. Energiavgift b: 548,96 kr/MWh, exkl moms  686,21 kr/MWh, inkl moms.

Prisinformation enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter

Årlig förbrukning kWh Totalt Fast del Rörlig del
15 000 17 270 6 977 10 293
20 000 23 026 9 302 13 724
25 000 28 783 11 628 17 155
30 000 34 539 13 953 20 586
40 000 46 052 18 604 27 448
80 000 92 105 37 208 54 896