Prisbestämmelser villor Älvsbyn

Villataxan består av två delar:

  • Fast avgift, kr/år

Baserat på husets maximala beräknade behov av värmeeffekt, så kallad ansluten effekt E (kW).

Den anslutna effekten E räknas fram genom att energianvändningen i kWh delas med ett kategorital. Detta tal är 2400 för bostäder. Effekten (E) avrundas till heltal.

Normalårskorrigering sker av ansluten effekt. Senaste två årsförbrukningarna korrigeras då med de två senaste årens energiindex. Grund för detta är väderuppgifter från SMHI.

Fast avgift betalas 1/12 – per månad. Detta värde multipliceras med den specifika  effektkostnaden a ger den fasta avgiften.

  • Energiavgift, kr/MWh

Kostnad för den mängd energi man förbrukar. Beräknas som den uppmätta energiförbrukningen W (MWh) multipliceras med energipriset b (kr/MWh).

Totalkostnad blir då: Fast avgift (E*a) + Energiavgift (W*b)

Priser småhus och mindre kunder t.o.m. 100 kW

  1. Fast avgift a: 719 kr/kW, exkl. moms    898,80 kr/kW, inkl.moms
  2. Energiavgift b: 442 kr/MWh, exkl.moms    552,50 kr/MWh, inkl. moms

Prisinformation enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter

Tabell Kundkategori småhus 2021 inkl moms
Årlig förbrukning i kWh Per år Fast del
per år
Rörlig del per år
15 000 kWh 13680,30 5392,8 8287,5
20 000 kWh 18240,40 7190,4 11050
25 000 kWh 22800,50 8988 13812,5
30 000 kWh 28259,40 11684,4 16575
40 000 kWh 37379,60 15279,6 22100
80 000 kWh 73860,40 29660,4 44200

Prisjustering 2023-01-01

Fast avgift: 776,52 kr/kW, exkl moms  970,68 kr/kW, inkl moms

Energiavgift: 477,36 kr/MWh, exkl moms  596,70 kr/MWh, inkl moms.