1 januari 2024 tar Älvsbyns Energi över ansvaret för återvinningsstationerna i kommunen

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Första steget i detta är att Sveriges kommuner den 1 januari 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningar. Det kommer innebära en ganska stor förändring för oss som arbetar på Älvsbyns Energi, eftersom det är vi som ansvarar för renhållningen i Älvsbyns kommun.

Du som privatperson kommer däremot inte märka så stora skillnader till en början…

Du kommer nämligen vid årsskiftet att kunna sortera ditt förpackningsavfall precis som tidigare, då Älvsbyns Energi har valt att ta över samtliga återvinningsstationer från FTI.

Men de kommande åren kommer det att hända desto mer…

Att kommunerna tar över insamlingsansvaret är bara ett första steg för att göra avfallshanteringen mer effektiv och göra det lättare för alla att återvinna. Den stora förändringen kommer ske 1 januari 2027. Då ska nämligen förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära.

Har ni synpunkter gällande återvinningsstationerna från och med 1 januari 2024 ska ni kontakta oss på Älvsbyns Energi. Ni når oss via telefon på 0929-723 80 eller via e-post info@energi.alvsbyn.se.

Har ni synpunkter innan årsskiftet ska dessa skickas till FTI. Återvinningsstationerna i byarna Korsträsk, Pålsträsk, Nybyn, Nystrand, Tvärån och Tväråsel har Älvsbyns Energi dock redan ansvaret för. Har ni synpunkter gällande dessa ska ni alltid kontakta Älvsbyns Energi. ”

Barn och förälder som källsorterar

Foto: Avfall Sverige