Projekt Norra Nyfors

Vi på Älvsbyns Energi har fått i uppdrag av Älvsbyns kommun att tillsammans med våra entreprenörer utföra arbetet med färdigställande av 13 industritomter på området Norra Nyfors (Lushällan). Arbetet har nu påbörjats och omfattar markschakt, tillfartsgator och va-anslutningar på ett ca 9,1 ha stort område. 6,8 ha tomtmark och 2,3 ha vägområde.
Ca 60 000 m3 jord inom området ska schaktas och omfördelas.