Beräknad FJV-förbrukning på fakturan

En ny Fjärrvärmelag har framställts. Den nya fjärrvärmelagen ställer nya och utökade krav på information som ska finnas tillgänglig för er som kund. Bland annat information gällande vart man kan hitta uppgifter om sina rättigheter som konsument, sin förbrukning, energimix och utsläpp samt vart man kan få rådgivning och jämförelseprofiler gällande sin fjärrvärme.

På era fakturor ser ni nu er beräknade förbrukning tillsammans med vår energimix för fjärrvärmenätet år 2022. Under energimix & utsläpp hittar du information om de årliga växthusgasutsläppen. Vi har för närvarande ett pågående arbete med en ”mina sidor” funktion som så småningom kommer kunna erbjuda er som kund en bättre översikt över er fjärrvärmeanläggnings historiska förbrukning månad för månad i grafisk form, tillsammans med era fakturor för både Vatten & avlopp, renhållning och fjärrvärme. Är ni intresserad av denna information redan nu är ni alltid välkomna att kontakta oss via mail på info@energi.alvsbyn.se

Under dina rättigheter hittar du information om medling, var du kan lämna klagomål, information om ombudstjänster vid tvistlösning och kontaktuppgifter till din energirådgivare för energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!