Din integritet är viktig för oss (dataskyddslagen)

Det är viktigt för oss på Älvsbyns Energi att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår kund, samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person. Från och med den 25 maj 2018 hanterar Älvsbyns Energi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). Älvsbyns Energi behandlar de personuppgifter som behövs för att utföra debitering av fjärrvärme, renhållning samt vatten och avlopp och för att anställa ny personal. Älvsbyns Energi AB (556216-7451) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

I det här dokumentet kan du se vilka typer av personuppgifter vi har och hur vi använder dem

Information om behandling av personuppgifter