Fjärrvärme, VA och renhållning på en och samma faktura

Information till fastighetsägare i Älvsbyns Kommun

Det kommer att införas ett gemensamt faktureringssystem för fjärrvärme, VA och

renhållning. Debiteringen av dessa tjänster samlas på en och samma faktura och

faktureringen kommer att ske månadsvis.

I och med denna förändring så kommer det i fortsättningen vara ett bankgironummer

som gäller vid betalning och det är 757-7042.

Ni som får fjärrvärmefakturan som e-faktura men inte VA- och renhållningsfakturan

behöver anmäla sig för e-faktura på bg 757-7042.

Men ni som har e-faktura för både fjärrvärme och VA/renhållning kommer även i

fortsättningen att få detta.

Samma gäller för de kunder som har autogiro.

Kunder som i dagsläget har kvartalsfakturering av sina VA- och renhållningsfakturor

kommer hädanefter att debiteras månadsvis.

De kunder som enbart debiteras renhållning debiteras kvartalsvis även i

fortsättningen.

Sista kvartalsfaktureringen för VA och renhållning sker i början av april.

Första gemensamma fakturan för fjärrvärme, VA och renhållning skickas ut i början

av maj och avser april månad.

Dessa förändringar gäller även fastighetsägare till flerfamiljshus och verksamhetslokaler.

Vi ber om ursäkt för eventuella oklarheter som kan uppstå vid övergången till ett

gemensamt debiteringssystem och eventuella rättelser kommer att ske löpande.

Vid eventuella frågor kan ni kontakta:

Krasimira Ivanova, 0929-723 43 eller Kristina Öberg, 0929-723 44