Information gällande insamling av returpapper!

Från och med den 1 januari 2022 övergick ansvaret för insamling av returpapper från producenterna till Sveriges kommuner.

Detta kommer dock inte att innebära någon förändring för dig! För att du fortsatt ska ha samma möjligheter att lämna ditt returpapper i samband med att du sorterar ditt förpackningsavfall så har Älvsbyns Energi valt att ställa ut egna tidningsbehållare i anslutning till FTI:s återvinningsstationer som finns i centrala Älvsbyn, Vistträsk och Vidsel.

Har du synpunkter på hur insamling, tömning eller städning av returpapper sker i kommunen är du välkommen att vända dig till oss på Älvsbyns Energi hädanefter!

Foto: André De Loisted

Vad är returpapper?

Returpapper är avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Det vill säga tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger, broschyrer och liknande produkter av papper.

Tack för att du sorterar ditt avfall!