Information till boende i villa och lägenhet

Hushållspapper och våtservetter som spolas ned i toaletten orsakar stopp i avloppssystemen och leder till oönskade översvämningar i fastigheterna.

Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten.

Vänligen respektera detta för allas bästa!