Informationskrokar på det kommunala avfallet

Under 2023 kommer vi att börja hänga ut informationskrokar
för att hjälpa dig att underlätta för oss vid soptömning!

Felsorterat avfall  🟥

Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat eftersom det ska återvinnas. Kärlet innehöll felsorterat avfall vid tömningstillfället. Information om hur avfallet ska sorteras hittar du på
www.alvsbynsenergi.se.

Hinder vid tömning 🟨

För att kärlet ska kunna tömmas är det viktigt att det är fritt från hinder.

Exempel på hinder:
• Felvänt kärl. Lockets handtag ska placeras mot vägen.
• Snövall/Ej skottat.

Överfullt kärl 🟧

Avfallskärlet får inte vara överfullt vid tömningstillfället, eftersom det försvårar tömningen.

Behöver du byta till ett större kärl kan du kontakta oss på 0929-723 80 eller info@energi.alvsbyn.se

Placering av kärl 🟦

• Det ska vara minst 1 m fritt utrymme runt kärlet. Detta innebär t.ex. att det ska vara minst 1 m mellan dina kärl samt 1 m mellan kärl och brevlåda.
• Kärlet får inte placeras på körbanan.
• Kärlet får placeras max 1,5 m från körbanan/plogkanten.