Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva främmande växter?

Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva främmande växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden.

Gör så här:

  • Lägg växtavfall från invasiva växter i en plastsäck som du försluter väl.
  • Små mängder avfall kan du slänga i hushållsavfallet (kärlet för brännbart avfall).
  • Stora mängder avfall kan du lämna hos oss på återvinningscentralen. Det finns ett särskilt kärl för invasiva främmande växter där du slänger ditt övriga växtavfall.

Tänk på att:

Alltid lägga växtavfall med invasiva arter i säckar som du försluter väl innan du transportera dem. Annars riskerar växtdelar att ramla av, etablera sig på nya ställen och sprida sig.

Invasiva växter som finns i länet