Nu kommer kylan!

Varje år när kylan kommer på allvar fryser en del vattenmätare och ledningar i ett antal obevakade bostäder. Dessa tinar sedan upp vid varmare väder och orsakar stora skador på fastigheter. För oss kan en vattenläcka innebär mycket jobb kring läcksökning.
Vi på Älvsbyns Energi vill därför vädja till alla som har tillsyn eller äger obevakade hus kopplade till det kommunala nätet att öka tillsynsfrekvensen för att i möjligaste mån förebygga detta.
Fastighetsägaren är ansvarig för vatten och avloppsledningar inom tomtgräns, se till att området kring vattenmätaren hålls frostfri.
Trevlig helg!