Nya beläggningar i kommunen!

Nu har vägarna på Björkgatan äntligen fått ny asfalt!
Gatan har smalnats av och är nu 5,5m bred med en GC väg som är anlagd för att skydda gång och cykeltrafikanter. Ny beläggning är även lagd vid Nyvägen och Skogsgatan. Målning och skyltning av övergångsställen kommer senare.
Hela området som kallas Nybergshägnan har senaste åren rustats med nya VA-Ledningar, kraftigare överbyggnad på gatorna och nu även ny beläggning. Vi vill uppmana alla trafikanter att hålla hastighetsbegränsningarna. Det vore synd med artificiella gupp nu då vägen äntligen har blivit jämn.
Genomfartsgatan på området bäckängen som heter Frejgatan är belagd med 5m bredd vilket gör att det fina området nu blir ännu mer attraktiv för tomtköpare.