Nytt fjärrvärmepris 2023-01-01

Leveranstrygghet på en energimarknad i rörelse

Under året som gått har vi nog alla märkt av de kraftiga svängningarna i priset på varor och tjänster, framför allt på el och drivmedel. Den exceptionella situation som just nu råder på energimarknaden med en ökad konkurrens om bränslen, har drivit upp priserna. I allt det här, är det viktigt för oss att vi fortsätter att leverera det som vi har lovat till dig som kund – värme. Vår prioritet förblir alltid detsamma, att säkra vår leverans av värme till dig!
Prisjustering
Vår ambition är att, i så stor utsträckning som möjligt, låta priset på fjärrvärme ha en stabil utveckling i relation till alternativen. Att vi endast justerar priset en gång per år, ger dig en förutsägbarhet i din värmevardag!
Styrelsen för Älvsbyns Energi AB har beslutat att föreslå en höjning av fjärrvärmetaxan med 8% från 2023-01-01 förutsatt att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 28 november fastställer höjningen.

Mattias Broström, VD Älvsbyns Energi AB

 

Nedan ser du hur ökningen representeras i kronor för olika förbrukningar

För ett vanligt hushåll blir prisökningen mellan 100-200 kr i månaden

Tabell Kundkategori småhus ökning efter taxehöjning
Årlig förbrukning i kWh Kr/år 2021 Kr/år 2023 Ökning kr/år
15 000 kWh 13680,30 14771,58 1094,28
20 000 kWh 18240,40 19699,44 1459,04
25 000 kWh 22800,50 24624,3 1823,8
30 000 kWh 28259,40 30519,84 2260,44
40 000 kWh 37379,60 40369,56 2989,96
80 000 kWh 73860,40 79768,44 5908,04

Prisjustering 2023-01-01

Fast avgift: 776,52 kr/kW, exkl moms  970,68 kr/kW, inkl moms

Energiavgift: 477,36 kr/MWh, exkl moms  596,70 kr/MWh, inkl moms.