Rekommendation byte av vattenmätarkonsoll

LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för ”Champagnekorken”. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd.

De flesta försäkringsbolag godkänner inte konsolen av typ LK 580

Hela konstruktionen av typ LK 580 är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner inte LK 580. Störst risk föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation.

Vi rekommenderar dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell för en säker vattenanläggning. Kontakta en VVS-firma för byte. VVS-firman brukar vid bytet sköta kontakten med kommunens VA-avdelning för hjälp med avstängning av inkommande vatten. Fastighetsägaren bekostar själv bytet av vattenmätarkonsollen.

Fastighetsägarens egendom

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vatten-mätaren är fastighetsägarens egendom och behöver därför kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Vattenmätarkonsolens funktion

En vattenmätarkonsol är det väggfäste som sitter bakom vattenmätaren. Den har som funktion att göra vattenmätarinstallation eller byte av mätare enklare.

Installationen blir stabilare och det blir ingen påverkan på rören i samband med arbetet. Även dom som saknar vattenmätarkonsoll helt bör montera in en sådan.

Frågor? Kontakta oss på VA-avdelningen:

Arbetsledare VA Thomas Pettersson 0929-723 95

VA-chef Roger Viklund  0929-723 83