Info Medborgargatan

Nu på måndag den 3/6 startar etapp 1 av arbetet på Medborgargatan igång. Arbetet förväntas färdigställas innan semestern v28.
 
Hela området kommer inte vara avstängt samtidigt. Kyrkogårdsgatan kommer vara öppen under hela skoltiden. Innan semesterperioden vecka 28. kommer arbete att ske i område 2. Vilket gör att även Kyrkogårdsgatan kommer hållas stängd under en kortare period. Det pågår ingen skola under denna period.
 
Arbetet startar vid korsningen Medborgargatan och Nyvägen, ena körfältet efter Nyvägen kan då påverkas under en kort period i början av projektet. Tanken är att hålla arbetsområdet så litet som möjligt och lägga igen vägen allt eftersom det bli färdigställt. Även gång- och cykeltrafiken kommer ledas om med tydlig skyltning och avspärrningar mot gc-vägen bakom Forum.
 
Parkeringsmöjligheterna kan komma att bli begränsade under byggtiden i detta område. Speciellt under examen.