Upplysning snöskottning

Vi har noterat att en del fastighetsägare skottar ut snön från sin fastighet rätt ut på gatan eller tvärs över vägen. Detta är inte OK.

Följden av detta blir:

  • Att fastigheten intill får snön på sin infart nästa plogsväng
  • Gatan blir till slut väldigt smal
  • En massa merarbete för vår plogentreprenör

De pengar vi har för snöröjning räcker till att ploga gatan, sanda, hyvla, och siktröja, i nämnd ordning. Alla extra pengar vi måste lägga på att forsla bort snömassor som körs ut ifrån infarter och ibland takskottning (förekommer att det skottas ut på vägen) blir på bekostnad av något annat. Då gator och cykelvägar är i behov av underhåll även sommartid så behöver det finnas pengar kvar för detta också.

Vi bor i en del av landet där det är vinter och snö en stor del av året och vi behöver alla hjälpas åt för att detta med snön ska fungera. Har man problem att rymma snön på sin fastighet kan man förslagsvis kontakta någon av alla duktiga maskinentreprenörer i Älvsbyn med omnejd som kan antingen lyfta ihop snön på den egna fastigheten eller forsla undan den till lämpligt upplag.