Har du varmt vatten i kranarna men kalla element?

Har du varmt vatten i kranarna men kalla element?

 
Vi har mottagit många samtal från kunder som efter strömavbrottet har varmt vatten i kranarna, men ingen värme på elementen. Vi har därför försökt sammanställa lite information till dig som fastighetsägare för att hjälpa dig att lösa problemet.
 
Om ledningarna in till din fjärrvärmecentral är varma betyder detta att vi lyckats leverera fjärrvärmen fram till din fastighet. Har du dessutom varmt vatten i kranarna är det ingen tvekan om att fjärrvärmen har levererats till dig.
 
Om vi lyckats leverera fjärrvärmen fram till din fastighet ligger problematiken i din fastighet. Det vi misstänker är att det kan ha frusit någonstans i dina värmeledningar i huset. Blir det stopp någonstans i slingan blir det stopp i systemet och vattnet kan inte cirkulera till dina element.
 

Om det frusit i dina ledningar rekommenderar vi dig att göra följande:

  • Värm upp din fastighet med andra uppvärmningsalternativ så som elelement, gasolvärmare eller dylikt. Detta minskar risken att hela systemet fryser sönder. Ju snabbare din fastighet blir varm desto snabbare kan ledningarna tina.
  •  Ligger ledningarna i/under golvet rekommenderar vi dig att försöka värma under grunden med hjälp av till exempel kupévärmare, gasolvärmare, dieselkanon eller liknande.
  • Har du synliga ledningar i huset kan du försöka känna efter var ledningen är som kallast. Försök att värma där.
  • Kontakta en rörmockare för att få ytterligare hjälp.
Efter strömavbrottet skulle det även kunna vara så att det uppstått en luftficka i systemet vilket kan hålla emot cirkulationen. Du kan därför testa att lufta systemet.